Agil Projektledning

Vad innebär egentligen Agil projektledning och SCRUM jämfört mot vanlig projektledning.

Projektledning i Scrum är den Agila utvecklingsprocessen som idag mestadels används i IT-branschen vid systemutveckling. 
Scrum-modellen tillåter projektet att utvecklas via en serie av iterationer som kallas sprintar. Varje sprint är normalt två till fyra veckor och planeringen av dessa sprintar är viktig i Scrum-processen. 
Medan den Agila metodiken kan användas för att hantera alla typer projekt är Scrum processen idealiskt för projekt med snabbt föränderliga krav. T.ex. vid utveckling av ny programvara. 

Snarare än en fullständig process eller metod bör Scrum ses som ett ramverk. Så istället för att erbjuda kompletta, detaljerade beskrivningar av hur allt ska göras av projektet, är det mycket upp till projektet att anpassa utvecklingsformerna. Eftersom projektet vet bäst hur man ska lösa de olika problemen. Det är därför vid sprint planeringsmöten det önskade resultatet bestäms. Samt vilka funktioner som ska utvecklas i nästa sprint för att nå detta resultat.
Scrum bygger på ett självorganiserande och tvärfunktionellt team. Scrum teamet är självorganiserande i att det inte finns någon övergripande teamledare som bestämmer vilka personen kommer att göra vad eller hur ett problem ska lösas. De är frågor som beslutas av hela projektgruppen. Scrum teamet är även tvärfunktionellt, vilket innebär att alla i teamet är nödvändiga för att ta en funktion från idé till genomförande.

Dessa Agila utvecklingsteam stöds av två specifika individer: En ScrumMaster och en produktägare. ScrumMaster kan ses som en coach för laget , hjälpa gruppmedlemmarna att använda ramverket för Scrum. Produktägaren representerar kunden/användarna och guider laget till att bygga rätt produkt.

Agil Scrum process

Scrum -projekt gör som sagt framsteg i en serie sprintar, där iterationerna inte bör vara mer än en månad lång. I början av en Scrum sprint åtar sig projektmedlemmarna att leverera ett visst antal funktioner som var noterade på projektets backlog. Vid slutet av varje Scrum sprint ska dessa funktioner vara kodade, testade samt integreras i det framväxande systemet. Vid slutet av varje sprint ska även en sprintgenomgång göras där teamet visar de nya funktionerna för produktägaren och andra intressenter som ger feedback som kan påverka nästa sprint. (Agil process)

 
 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)