IPMA

IPMA är ett internationellt ramverk för projektledarcertifiering. Inom IPMA finns idag 4 olika nivåer. A, B, C & D. Där C nivån ligger på projektledarnivå och A på portföljnivå.

IPMA leds i Sverige av Svenskt Projektforum som är en Ideell projektförening. IPMA är i sig ingen renodlad projektmetodik utan bör snarare ses som en standardmetod för projektledning. En grund som sedan kan byggas på med certifieringar i olika metodiker.

Nedan en bild som ofta visas vid olika projektledarkurser. Denna bild illustrerar rätt bra vad otydlighet och missförstånd kan få för konsekvenser. Vilket understryker vikten av att ha exakt rätt information.

 

 IPMA

 
 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)